شاید برایتان اتفاق افتاده دنبال کتابی باشیدکه احادیث مطمئنی از پیامبر و اهل بیت ایشان (صلوات الله علیهم) به شکلی که از هر امام به شکل جداگانه نقل شده باشد در اختیارتان قرار بگیرد؛ یکی از علمای شیعه محترم قرن چهارم یعنی بیش از هزار سال قبل کتابی را به این منظور که احادیث اخلاقی و موعظه‌ای را در بردارد تالیف نمودند؛

امروزه برخی از کم دقتان شُبهه می‌کنند که در این کتاب سند احادیث ذکر نشده است پس اعتبار ندارد!

که در جواب گفته می‌شود این کتاب در زمانی نوشته شده است که ثبت سند بسیار مهم بوده و علماء اجازه نشر هر کتابی را نمی‌دادند و مقابلش موضع می‌گرفتند اما علمای شیعه با این کتاب به شکلی مقبول رفتار کردند و بیش از هزار سال است که به عظمت کتاب و نویسنده آن اقرار می‌کنند.

اسم این کتاب " تُحَفُ العقول عن آل الرسول" می‌باشد، نوشته ابومحمد علامه حَرّانی که به فارسی نیز ترجمه شده است.