وقتی بعد پیامبر (صلی الله علیه و آله) منصب اهل‌بیت (علیهم السلام) غصب گردید و همچنین به اکثریت مردم رنج و عذاب زیادی بر اثر ظلم آن ملعونین وارد می‌شد برای این که خطر شورش علیه نظام ظالمانه خود را از بین ببرند اندیشه جبرگرایی را منتشر کردند و بین مردم تبلیغ می‌نمودند که : علت ظلم ما این است که خداوند متعال چنین می‌خواهد و ما و شما مجبوریم این چنین باشیم؛ اکثریت مردم هم با تمام وجود این را پذیرفتند.

اما جالب بود که مردم را مجازات می‌کردند و نمی‌گفتند: ما به عنوان حاکم مجبوریم خطاهای مردم نسبت به خودمان را تحمل کنیم و او هم مجبور بوده خطا کند پس چرا باید مجازات شود؟