این شبهه که حداقل بیش از هزارسال قدمت دارد ذهن افراد زیادی را درگیر نموده است؛

اما آیا علم داشتن خداوند متعال باعث اجبار ما است؟ خیر!

مثالی جهت تقریب به ذهن؛ وقتی یک معلم نسبت به شاگردان خود شناخت کافی دارد و می داند کدام یک قبول و کدام یک مردود می‌شود، آیا این علم معلم باعث جَبر دانش آموز می‌شود و می‌تواند بگوید: «مردود شدن یا قبول شدن من هیچ ربطی به من ندارد بلکه چون معلم می‌دانست این اتفاق افتاد.»؟!

علم خداوند متعال به این شکل است که می‌داند ما به شکل اختیاری چه خواهیم کرد؛ پس نباید از تلاش برای ساخت آخرتی خوب غفلت کنیم.