وقتی برای اثبات شجاعتش تعارف سیگار و مواد مخدر رو رد نمی‌کنه، نباید حس کنه که شجاع است؛ چون از ترس رفیقاش بوده.

اگه بی تعارف شروع به این کارا کنه که دیگه باید یه بازنگری در مورد عقلش داشته باشیم!

پ.ن: این موضوع در مورد بازی نهگ آبی هم صادقه چون کاهارشون از روی ترسه، ترس از این که بگویند ترسو است.

پ.ن2: خوب بود اگه می‌دونستد ترس در بعضی موارد صفت پسندیده‌ای هست و هیچ عیبی نداره.