گریه کردن واسه عزیزان هیچ اشکالی نداره، پس لطفا به این عزادارها نگوییم:«گریه نکن!» گریه نکنه پس چیکار کنه؟!!

گریه رحمت خدا رو نازل می‌کنه اما باید دست و زبان رو هنگام گریه کنترل کرد و حرف‌های کفرآمیز و بد نزنیم و به خودمان لطمه نزنیم؛ خیلی متشخص یه جا بشینیم و گریه کنیم.

جلد 82 بحار الانوار در این زمینه احادیث جالبی داره.