جواب مشخص است، چون منافع زیادی می‌برند و محصولات مجهول خود را به اسم طب اسلامی با قیمتی گزاف می‌فروشند.

درست است! این دو طب می‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند؛ اما حق ندارند یکدیگر را تکذیب نمایند.

آیت الله سبحانی می‌فرماید: «اینکه می گویند طب امروز، طب آمریکا و جاهای دیگر است، حرف غلطی است، این طبی است که قبل از اسلام بوده و اطبا اسلام آن را تکمیل کرده‌اند و غربی‌ها تکمیل‌تر کردند و این علمی است که از اول آمده و دست به دست شده و امروز به دست ما رسیده است.

در روایات ما احادیثی در خصوص سالم زندگی کردن آمده همانند، کُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ ، اما یک سری از روایات از این دست جنبه محلی و منطقه‌ای دارد، شیخ صدوق که حدیث شناس هستند در این خصوص گفته اند که حضرت این موضوع را برای آن محل عنوان کرده اند و نمی توان کل جهان را از طریق آن درگیر کرد.

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به برخی گفته ها که افرادی در لباس روحانیت و یا با نام اسلام می گویند، نباید از واکسن استفاده کرد گفتند: واکسن واجب شرعی است و حیات ما به آن بستگی دارد، بنده در کتاب های خودم نوشته ام که چیزهایی که عقلای عالم بر آن نظر دارند، ما از آنجا کشف می کنیم که شرع مقدس هم تایید می‌کند و در کتاب های خودم یکی از مثال هایی که زدم موضوع واکسن است.»

آدرس کلام آیت الله سبحانی حفظه‌الله