اگه کسی،  همین که رو چمن می‌شینه شروع به کندن چمن و گیاه‌ها می‌کنه رو دیدید بهش بگید:  «مگه غیر از کودک درون، بز درون هم داری؟!»

:-D  :-))