وقتی زحمت عبادتی جلوی چشم ما خودنمایی کرد و وقتی لذت گناهی برای ما اشوه‌گری نمود.

این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را در قلب خود مرور کنیم: «چقدر این دو عمل با هم متفاوتند: عملى که لذتش مى رود و عواقب سوء آن باقى مى ماند و عملى که زحمتش مى رود و اجر و پاداشش باقى است.»

___________

حکمت121 نهج البلاغه