اگر باورتان نمی‌شود امتحان کنید و ببینید که کودکان چه خوب می‌فهمند.

پس یاد بدهیم آنچه باید یادشان بدهیم، زیرا یک‌شبه یاد نمی‌گیرند به ویژه اگر به مقتضای بالارفتن سن، درگیر مشکلات دنیوی بشوند.