به دور و برت نگاه کن! عده‌ای هستند که حق را می‌دانند اما چه کنند که حق، مخالف منافع آنان است؛ سعی نکن اینان را هدایت کنی که امری غیر ممکن است.

امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامى که شنید عمار یاسر با مغیرة بن شعبه جرّ و بحث مى کند، فرمود: اى عمار! رهایش کن، چراکه او از دین خدا آن مقدار را گرفته که به دنیا نزدیکش سازد و از روى عمد حق را بر خود مُشتبه ساخته تا شبهات را بهانه لغزش‌ها و خلاف‌هایش قرار دهد.(حکمت405 نهج‌البلاغه)