گویند در فلان کشور شخصی هم وزیر است و هم تاجر

و گویند هم... است و هم ....

برخی جوانان آن کشور هم هر روز روی یک شاخه هستند؛ روزی برقکاری می‌رود، روزی گازکشی و روزی دیگر به فکر نانوایی است.

امیرالمؤمنین علیه السلام:«کسى که به کارهاى مختلف بپردازد نقشه‌ها و تدبیرهایش به جایى نمى‌رسد.» (حکمت403 نهج البلاغه)