این که به بهانه محرم، اسم امام حسین علیه‌السلام را روی سر خود حک می‌کنند شاید به این دلیل است که از انجام تکالیف اسلامی شانه خالی می‌کنند و از طرفی در اعماق وجدان خود حس عذاب دارند و برای خاموشی حس عذاب، هوای نفس وارد میدان می‌شود و دستور انجام این امور را می‌دهد تا دچار خودفریبی بشوند. 

اهمیت این مجالس اگر درک نشود ، مُد آرایش موی محرمی پیدا می شود ، اگر من نفهمم برای چه مجلس سیدالشهداء می آیم ، (معاذ الله ) بازی با عزاداری درست می شود ، عزای مخدر می شود که خیلی خطرناک است .