طرف جلوی جمع باد معده‌اش را خالی کرد و گفت: «تو خارج اصلا زشت نیست این کار، اونجا بادگلو زدن زشته.»

جماعت غربزده را!!! از چه چیزهایی تقلید می‌کنند! سگ‌داری، باد، ... و....

بهتر است ساکت باشم.