اظهارات فتاح

خودش در مصاحبه اعلام کرد با این کار خیلی از مردم نمی آیند ثبتنام کنند و فقط نیازمندان واقعی می‌آیند

یعنی به نظر او کسی که نیازش را جار نزند و درخواست نکند که بروند زندگی‌اش را بررسی کنند، نیازمند نیست. 

درست مخالف تعالیم اسلامی 

لینک