گاه به فکر فرو می‌روم که چطور اسلام ناب، از نقاطی دور به دل کور دهات‌ها رسیده است.

صلواتی می‌فرستم نثار روح آن روحانیون مخلص که چنین خدمتی در حق ما نمودند.

اللّهم صلِّ علی محمدٍ و آلِ محمد