این زبان‌ما، درنده‌ای است که اگر رهایش کنیم همه را می‌درد؛ مردم از ترس دریده شدن توسط زبان برخی افراد خود را از آنان پنهان می‌کنند.

«مردم، خود را از ما پنهان نکنند!!!»

______________

برداشتی آزاد از حکمت 60 نهج‌البلاغه