ماکارونی تابعیت ایرانی گرفته است!

خودتان را بُکشید و دائم بگویید: «هیچ‌جای دنیا ماکارونی را دم نمی‌کنند ما هم نباید این کار را کنیم» بازهم ماکارونی وقتی دلچسب است که دم بکشد و ته‌دیگ داشته باشد.

بس است این‌همه غربزدگی.