این‌که چرا وزیر محترم خارجه اعتراض رسمی که بماند،حتی یک توییت اعتراضی به نفع مسلمانان میانمار منتشر نمی‌کند و این‌که دولت محترم در قبال این موضوع کاملا ساکت است از علل تعجب عاقلان جامعه شده است؛ شاید چون چشمانشان آبی، موهایشان بور و پوستشان سفید نیست.

+ با سلفی‌گرفتن خانم معتمدآریا با رهبر قاتلان میانمار کاری نداریم.

میانمار