اولی: من دخترم را شوهر نمی‌دهم چون عاشقش هستم و خیلی دوستش دارم همین‌طور پسرم را زن نمی‌دهم چون عاشقشم.

دومی: مطمئنی دشمن بچه‌هات نیستی؟!!