فلانی! از نظر آن جانوران، ما انسان‌ها، انسان نیستیم؛ پس چرا مقابلشان ذلیلی؟!!

فلانی! به نظرت مثلا اگر در میانمار، مسلمانان یک بودایی را شکنجه می‌دادند این چنین همه‌ی آن جانوران با سکوتشان تایید می‌کردند؟

فلانی! بیا و ذلیل نباش.

مشاهده فیلم