اینایی که ناخن می‌کارند و... واسه غسل و وضو چی‌کار می‌کنند؟

اصلاً اهل نماز هستند؟

ولشون کن، آفرین به دخترایی که واسه زیبایی آخرت حتی یه آرایش ساده هم انجام نمیدن(مگر برای شوهراشون).

بماند که خودنماها نه اینجا زیبایند و نه در آخرت.