من می‌گم اینایی که بچه‌داری رو عار می‌دونند و گوششون به هیچ حرف حقی بدهکار نیست و اونایی که به‌جای بچه از حیواناتی مثل سگ نگه‌داری می‌کنند، همون بهتر که نسلشون قطع بشه.