به وسواسش بی‌محلی نداد، حالا به خیال خودش، همه چیز نجس است!

دارد ایمانش را از دست می‌دهد! می‌گوید: «بهتر است کافر شوم، تا این احکام شامل حالم نشود.»

خوب است در اسلام تا یقین به نجاست نداشته باشیم همه چیز پاک است وگرنه چه می‌گفت؟

عزیزم! بی‌محلی بده و عادی باش.